Posiedzenie Komitetu nauk o Literaturze PAN


Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN odbędzie się 6 grudnia (wtorek) o godz. 12.00
w sali 144 w pałacu Staszica.


Zaproszenie na konferencję

 

W załączniku znajdą Państwo zaproszenie do zgłaszania referatów na współorganizowaną przez Komitet konferencję pt."Cultural Literacy in Europe: Second Biennial Conference" (Warszawa 10-12 maja 2017): Call for papers.

 


Biuletyn Polonistyczny

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Odnośniki” znajduje się link do „Biuletynu Polonistycznego” .


Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) w 2017 roku


Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków DUN upływa 27 października 2016 r.   Wszelkie informacje są dostępne pod adresem:   http://instytucja.pan.pl/index.php/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke


Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego.

W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Komitetu działają następujące komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja Polonistyki Zagranicznej

- Komisja do spraw Nagród.