WYBORY NA KADENCJĘ 2015-2018

 

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w zakładce „Wybory na kadencję 2015-2018” znajduje się lista osób, które w wyniku głosowania  zostały zakwalifikowane do Komitetu Nauk o Literaturze. Dodatkowo, wyboru  kandydatów spośród osób, które uzyskały równą liczbę głosów, dokona  Wydział I  PAN  w trakcie posiedzenia plenarnego.

 

dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Sekretarz organizacyjny KNoL


 

 

Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego.

W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Komitetu działają następujące komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja Polonistyki Zagranicznej

- Komisja do spraw Nagród.