Posiedzenia KNoL PAN w roku 2020

2 marca / Warszawa
inauguracyjne posiedzenie w kadencji 2020-2023

19 maja - posiedzenie zdalne

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2019

15 stycznia / Warszawa
/posiedzenie plenarne

21 maja / Warszawa
/posiedzenie plenarne 

24 września / Warszawa
/posiedzenie plenarne  

3 grudnia / Warszawa
/posiedzenie plenarne

 
Posiedzenia KNoL PAN w roku 2018

 

16 stycznia/ Warszawa
/posiedzenie plenarne  


22 maja/ Warszawa
/posiedzenie plenarne  


25 września/ Warszawa
/posiedzenie plenarne  


13 listopada / Warszawa
/posiedzenie plenarne

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2017


17 stycznia / Warszawa
/posiedzenie plenarne


14 marca / Warszawa
/posiedzenie plenarne


17 października / Warszawa
/posiedzenie plenarne  

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2016


20 kwietnia/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


24 maja/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


22 czerwca/ Katowice
/posiedzenie plenarne w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów współorganizowanego przez KNoL


18 października/ Warszawa
/posiedzenie plenarne

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2015


10 marca/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


9 czerwca/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


10 listopada/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


20 listopada/ Katowice
posiedzenie plenarne w ramach II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zainicjowanego i współorganizowanego przez KNoL

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2014


20 maja/ Warszawa
/posiedzenie plenarne


21 października/ Warszawa
/posiedzenie plenarne

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2013

 

8 stycznia / Warszawa
/ posiedzenie plenarne
 

19 lutego / Warszawa
/ posiedzenie prezydium

 

12 marca / Warszawa
/ posiedzenia plenarne

 

14 maja / Warszawa
/ posiedzenie plenarne

 

22 listopada / Kraków
/ posiedzenie plenarne w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zainicjowanego i współorganizowanego przez KNoL

 

10 grudnia / Warszawa
/ posiedzenie plenarne