kadencja 2015-2018 | 2015-2018 term

 1. Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 2. Prof. dr hab. Grażyna Borkowska–członek korespondent PAN–Instytut Badań Literackich PAN
 3. Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW – Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - SPECJALISTA
 4. Dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław - SPECJALISTA
 5. Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 6. Prof. dr hab. Adam Dziadek – Uniwersytet Śląski, Katowice - SPECJALISTA
 7. Dr hab. Jarosław Fazan - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Dr hab. Anna Gemra, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 9. Dr hab. Adrian Gleń – Uniwersytet Opolski – CZŁONEK AMU
 10. Prof. dr hab. Michał Głowiński – członek rzeczywisty PAN - Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 11. Prof. dr hab. Hanna Gosk - Uniwersytet Warszawski
 12. Dr hab. Andrzej Hejmej, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Kraków - SPECJALISTA
 13. Prof. dr hab. Inga Iwasiów – Uniwersytet Szczeciński
 14. Dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Kraków - SPECJALISTA
 15. Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Uniwersytet Jagielloński, Kraków - SPECJALISTA
 16. Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 17. Prof. dr hab. Lech Kolago - Uniwersytet Warszawski
 18. Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska – Uniwersytet Gdański
 19. Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
 20. Prof. dr hab. Jacek Leociak–Instytut Badań Literackich PAN - SPECJALISTA
 21. Prof. dr hab. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
 22. Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – Uniwersytet Gdański
 23. Prof. dr hab. Bogdan Mazan - Uniwersytet Łódzki
 24. Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – Uniwersytet Zielonogórski
 25. Prof. dr hab. Ryszard Nycz – członek korespondent PAN - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 26. Dr hab. Danuta Opacka-Walasek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Katowice - SPECJALISTA
 27. Prof. dr hab. Hubert Orłowski – członek rzeczywisty PAN – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 28. Prof. dr hab. Ewa Paczoska - Uniwersytet Warszawski - SPECJALISTA
 29. Prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków
 30. Prof. dr hab. Marek Prejs - Uniwersytet Warszawski
 31. Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 32. Prof. dr hab. Maria Prussak – Instytut Badań Literackich PAN
 33. Prof. dr hab. Paweł Próchniak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 34. Dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Kraków - SPECJALISTA
 35. Prof. dr hab. Jerzy Smulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 36. Prof. dr hab. Roch Sulima - Uniwersytet Warszawski
 37. Prof. dr hab. Wojciech Tomasik – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 38. Dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin