Komisja Wydawnicza | Editorial Commission

prof. dr hab. Paweł Próchniak (przewodniczący)

 

Komisja Edukacji |

1.    dr hab. Anna Janus-Sitarz, UJ, Kraków  (przewodnicząca)
2.    dr hab. Krzysztof Biedrzycki, UJ, Kraków , IBE, Warszawa
3.    dr hab. Witold Bobiński, UJ, Kraków
4.    prof. dr hab. Zofia Budrewicz, UP, Kraków
5.    prof. dr hab. Tomasz Chachulski, UKSW, Warszawa
6.    prof. dr hab. Marcin Cieński UWr, Wrocław
7.    prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, UJ, Kraków
8.    dr hab. Jarosław Fazan, UJ, Kraków
9.    dr Małgorzata Furgała, UKSW, Warszawa
10.    prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, UŚ, Katowice
11.    prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, UAM, Poznań
12.    dr hab. Iwona Morawska, UMCS, Lublin
13.    prof. dr hab. Paweł Próchniak, UP, Kraków
14.    prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, UG, Gdańsk
15.    dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL, Lublin
16.    doc. dr Tomasz Wroczyński, UW, Warszawa
17.    prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, KUL, Lublin


Komisja Polonistyk  Światowych |

prof.  dr hab. Tomasz Chachulski ,UKSW, Warszawa (przewodniczący) 

 

Komisja do Spraw Nagród |

prof. dr hab. Wojciech Tomasik, UKW, Bydgoszcz (przewodniczący)