Komisja Wydawnicza | Editorial Commission

 Komisja Edukacji |

Komisja Polonistyk  Światowych |

 Komisja do Spraw Nagród |