Opinia Komitetu Nauk o Literaturze PAN o projekcie podstawy programowej języka polskiego do liceum ogólnokształcącego i technikum (11.08.2017)

 

W załączeniu znajdą Państwo Opinię Komitetu Nauk o Literaturze PAN o projekcie podstawy programowej języka polskiego do liceum ogólnokształcącego i technikum z 11 sierpnia 2017 r.

Opinia (plik pdf)

 

Informacja o konferencji

W zakładce Aktualności znajdą Państwo informacje na temat współorganizowanej przez KNoL PAN międzynarodowej konferencji naukowej "Płeć, pokolenia,  komunizm  w  Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki" /"Gender,  Generations,  Communism  in  Central  and  South-
Eastern Europe: Concepts, Discourses, Practices" (Warszawa, IBL PAN 16-18 listopada 2017 r.)


Relacja ze spotkania delegacji KNoL PAN z przedstawicielami MEN (06.03.2017 r.)

 

W załączniku znajdą Państwo notatkę podsumowującą spotkanie delegacji KNoL PAN z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odbyło się 6 marca 2017 r.

Relacja ze spotkania delegacji KNoL z przedstawicielami MEN


List do Minister Anny Zalewskiej

 

W zakładce "Opinie i uchwały KNoL" znajduje się tekst sformułowanego podczas ostatniego zebrania  (17.I.2017 r.) listu do Minister Anny Zalewskiej wyrażającego protest przeciwko lekceważeniu opinii środowiska naukowego w sprawie reformy oświaty.


Biuletyn Polonistyczny

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Odnośniki” znajduje się link do „Biuletynu Polonistycznego” .


Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego.

W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Komitetu działają następujące komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja Polonistyki Zagranicznej

- Komisja do spraw Nagród.