Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w roku 1960.

W zakres jego działań wchodzą:

- historia literatury,
- teoria literatury,
- metodologia badań literackich,
- edytorstwo naukowe,
- badania nad kulturą literacką, 
- komparatystyka,
- badania związków literatury z kulturą i życiem społecznym,
- folklorystyka.