Komisja Wydawnicza  

Przewodniczący:  prof. dr hab. Paweł Próchniak

prof. dr. hab. Anna  Czabanowska-Wróbel

prof.  dr. hab. Paweł Zajas

 

Komisja Edukacji 

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

prof. dr hab. Tomasz Chachulski

 

Komisja do spraw Dydaktyki Uniwersyteckiej 

Przewodnicząca prof. dr hab. Danuta Ulicka

prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

prof. dr hab. Hanna Gosk

prof. dr hab.Marian Kisiel

prof. dr hab. Tomasz Chachulski

prof. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek

 

Komisja Polonistyk  Światowych 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Chachulski

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

prof. dr hab. Eugenia Prokop Janiec

prof. dr hab. Marcin Cieński

dr hab. Tomasz Bilczewski prof. UJ

 

Komisja do spraw Nagród 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Ryszard Nycz

prof. dr hab.  Krzysztof Kłosiński

prof. dr hab. Ewa Paczoska