Przewodnicząca

prof. dr hab. Anna ŁEBKOWSKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Zastępcy przewodniczącej 

prof. dr hab. Danuta ULICKA – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł ZAJAS – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Członkowie prezydium 

prof. dr hab. Małgorzata MIKOŁAJCZAK – Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Paweł PRÓCHNIAK – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

prof. dr hab. Józef OLEJNICZAK – Uniwersytet Śląski, Katowice