Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w roku 1960.

W zakres jego działań wchodzą:

- historia literatury,
- teoria literatury,
- metodologia badań literackich,
- edytorstwo naukowe,
- badania nad kulturą literacką, 
- komparatystyka,
- badania związków literatury z kulturą i życiem społecznym,
- folklorystyka.


Wydarzenia naukowe organizowane, współorganizowane i objęte patronatem przez KNoL PAN:

        2022:

- Zjazd Polonistów: Polonistyka "tu i teraz". Krajobraz po zmianie (Warszawa 23-25 marca 2022)

- V Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Kultura Solidarności w przestrzeni edukacyjnej (Gdańsk 19-22 października 2022)

 

2021:

- VII Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka światowaarchiwa i współczesność (Wrocław, 20-23 października, wydarzenie online) 

- Międzynarodowa konferencja Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand (Warszawa, 20-22 października)

(organizatorzy konferencji: Zespół Archiwum Kobiet IBL PAN, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW, Polka: Fundacja Odnawianie Znaczeń, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Jezyka i Literatury Francuskiej, Uniwersytet Berneński, Cultural and Tourist Association Women Writers Route) 

2020:

planowane wydarzenia nie doszły do skutku ze względu na pandemię

2019:

IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej Lekcja Polski(ego) - Poznań 2-23 listopada (organizowany przez UAM w Poznaniu, współorganizowany przez KNoL PAN)

2017:

Międzynarodowa  konferencja  naukowa  Płeć,  pokolenia,  komunizm  w  Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki/ Gender,  Generations,  Communism  in  Central  and  South-Eastern Europe: Concepts, Discourses, Practices - 16-18 listopada 2017 r., Warszawa (organizowana przez IBL PAN, IFiS PAN, Uniwersytet w Lipsku przy udziale KNoL PAN).

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie - 22-25 listopada 2017 r. (organizowany przez KUL, współorganizowany min. przez KNoL PAN)

2016: 

VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach- 22-25 czerwca 2016 (współorganizowany przez KNoL PAN)  

2015:

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach - 18-21 listopada 2015 r. (organizowany przez UŚ, współorganizowany min. przez KNoL PAN)

2014:

Panel dyskusyjny "Humanistyka dla przyszłości" - maj 2014 r. (organizowany przez KNoL PAN)

Konferencja naukowa "Literatura piękna i medycyna" - 13-14 listopada 2014 r. (organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski- wydział Artes Liberales, objęta patronatem przez KNoL PAN)

2013:

I Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie - 20-23 listopada 2013 r. (współorganizowany przez Komisję Edukacji PAN)