Posiedzenia KNoL PAN w roku 2024

7 marca - inauguracyjne posiedzenie KNoL PAN w kadencji 2024-2027, w trybie stacjonarnym  

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2023

17 stycznia - posiedzenie zdalne 

12 grudnia - posiedzenie zdalne 

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2022

1 marca - posiedzenie zdalne

12 lipca - posiedzenie zdalne 

11 października - posiedzenie zdalne 

 

Posiedzenia KNoL PAN w roku 2021

12 stycznia - posiedzenie zdalne

17 maja - posiedzenie zdalne / posiedzenie nadzwyczajne 

28 września - posiedzenie zdalne 

12 października- posiedzenie zdalne / posiedzenie nadzwyczajne 

7 grudnia - posiedzenie zdalne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2020

2 marca / Warszawa: inauguracyjne posiedzenie w kadencji 2020-2023

19 maja - posiedzenie zdalne

7 lipca - posiedzenie zdalne

15 grudnia - posiedzenie zdalne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2019

15 stycznia / Warszawa: posiedzenie plenarne

21 maja / Warszawa: posiedzenie plenarne 

24 września / Warszawa: posiedzenie plenarne  

3 grudnia / Warszawa: /posiedzenie plenarne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2018

16 stycznia / Warszawa: posiedzenie plenarne

22 maja / Warszawa: posiedzenie plenarne  

25 września/ Warszawa: posiedzenie plenarne  

13 listopada / Warszawa: posiedzenie plenarne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2017

17 stycznia / Warszawa: posiedzenie plenarne

14 marca / Warszawa: posiedzenie plenarne

17 października / Warszawa: posiedzenie plenarne  


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2016

20 kwietnia / Warszawa: posiedzenie plenarne

24 maja / Warszawa: posiedzenie plenarne

22 czerwca / Katowice: posiedzenie plenarne w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów współorganizowanego przez KNoL

18 października / Warszawa: posiedzenie plenarne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2015

10 marca / Warszawa: posiedzenie plenarne

9 czerwca / Warszawa: posiedzenie plenarne

10 listopada / Warszawa: posiedzenie plenarne

20 listopada / Katowice: posiedzenie plenarne w ramach II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zainicjowanego i współorganizowanego przez KNoL


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2014

20 maja / Warszawa: posiedzenie plenarne

21 października / Warszawa: posiedzenie plenarne


Posiedzenia KNoL PAN w roku 2013

8 stycznia / Warszawa: posiedzenie plenarne

19 lutego / Warszawa: posiedzenie prezydium

12 marca / Warszawa: posiedzenia plenarne

14 maja / Warszawa: posiedzenie plenarne

22 listopada / Kraków: posiedzenie plenarne w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zainicjowanego i współorganizowanego przez KNoL

10 grudnia / Warszawa: posiedzenie plenarne