przewodniczący

prof. dr hab. Paweł PRÓCHNIAK – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

  

zastępczynie przewodniczącego 

prof. dr hab. Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Danuta ULICKA – Uniwersytet Warszawski

 

członkowie prezydium 

prof. dr hab. Tomasz CHACHULSKI – Instytut Badań Literackich, Warszawa

prof. dr hab. Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Małgorzata MIKOŁAJCZAK – Uniwersytet Zielonogórski