Członkinie i członkowie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w kadencji 2024-2027:

prof. dr hab. Beata Baczyńska - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UJ. dr hab. Tomasz Bilczewski - Uniwersytet Jagielloński
prof. UWr. dr hab. Wojciech Browarny - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Tomasz Chachulski - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. UWr. dr hab. Marcin Cieński - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. UJ. dr hab. Jarosław Fazan - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Hanna Gosk- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Inga Iwasiów - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marian Kisiel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Krzysztof Adam Kłosiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW. dr hab. Michał Kuziak - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Anna Łebkowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Usz. dr hab. Jerzy Madejski - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak - Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Joanna Orska - Uniwersytet Wrocławski
prof. UŚ. dr hab. Dariusz Pawelec - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Paweł Próchniak - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Maria Prussak - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. IBL PAN dr. hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna - Uniwerystet Warszawski
prof. IBL PAN dr. hab. Dorota Siwicka - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
prof. dr hab. Danuta Ulicka - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Urbański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Paweł Zajas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Członkinie i członkowie PAN:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska - Instytut Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Radosław Grześkowiak- Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ryszard Nycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Hubert Orłowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu