Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego.

W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Komitetu działają następujące komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja do spraw Dydaktyki Uniwersyteckiej

- Komisja Polonistyk Światowych

- Komisja do spraw Nagród.


Komitet Nauk o Literaturze PAN w kadencji 2020-2023 

2 marca 2020 odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego-elekta, zastępców Przewodniczącego oraz członków Prezydium.

Przewodniczącą KNoL w kadencji 2020-2023 została prof. dr hab. Anna Łebkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Skład osobowy KNoL oraz informacje o władzach Komitetu znajdują się w odpowiednich zakładkach


Powołanie Komisji KNoL

Uchwałą z dnia 19 maja 2020 Komitetu Nauk o Literaturze PAN powołane zostały następujące Komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja do spraw Dydaktyki Uniwersyteckiej

- Komisja Polonistyk Światowych

- Komisja do spraw Nagród.
 
Skład osobowy Komisji znajduje się w zakładce "Komisje"


Biuletyn Polonistyczny

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Odnośniki” znajduje się link do „Biuletynu Polonistycznego” .