Kadencja 2020-2023

Członkinie i członkowie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w kadencji 2020-2023:

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska - Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Wojciech Browarny - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Tomasz Chachulski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marcin Cieński -  Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jarosław Fazan - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Hanna Gosk- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Inga Iwasiów -  Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marian Kisiel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Krzysztof Adam Kłosiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Zbigniew Józef Kopeć -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Michał Kuziak - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Legeżyńska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Anna Łebkowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak - Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Anna Nasiłowska - Rek - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Józef Olejniczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Paczoska - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Paweł Próchniak - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Maria Prussak - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Magdalena Rabizo-Birek - Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
prof. dr hab. Danuta Ulicka - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Urbański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Paweł Zajas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkinie i członkowie PAN:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska - Instytut Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Michał Głowiński  - Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Radosław Grześkowiak- Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ryszard Nycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Hubert Orłowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalistki i specjaliści:

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab.Tomasz Bilczewski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab.Tomasz Bocheński - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Zbigniew Chojnowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Magdalena Horodecka - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Daniel Kalinowski - Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Elżbieta Konończuk - Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Wacław Rapak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Skrendo - Uniwersytet Szczeciński